Om Violinbuen.dk

Violinbuen startede jeg i december måned 2007. Jeg er uddannet bratschist (diplomeksamen), har spillet i orkestre og undervist. Jeg er pt ikke udøvende musiker, men interessen for stryger-buer har jeg haft i mange år. En af årsagerne til denne interesse er at jeg, da jeg skiftede fra violin til bratsch, manglede en god bratschbue. Da fandt jeg ud af hvor få gode bratschbuer, der var på markedet, og hvor svært det var at anskaffe en.

Siden har jeg læst en masse om buer, besøgt mange værksteder og selvfølgelig altid interesseret mig for hvilke buer mine musikerkolleger spillede med. Jeg har gennem mange år anskaffet mig mange buer, og derfor har det også været en stor glæde for mig at lære at udføre visse reparationer og vedligehold. Efterfølgende har jeg fulgt et kursus i buerestaurering i Tyskland og har efterhånden fået en del erfaring med reparationer som f.eks. isætning af nye hår, udskiftning af defekt benplade, tommelskind, bevikling og udbedring af skader på froschen.

For mig er det meget vigtigt, at en hvilken som helst bue beholder sin egen identitet, dvs. at den er original i alle dele (undtaget sliddele som naturligvis hår, tommelskind og bevikling). Dog kan visse, især gamle buer af naturlige årsager (skader/slid) selvfølgelig være udstyret med ikke originale dele som f.eks. frosch og froschskrue. I disse tilfælde vil det selvfølgelig være nævnt i beskrivelsen og der vil være en generel prisnedsættelse på buen.

Det kan selvfølgelig være svært blot at købe en så personlig ting som en bue på en internet-side. Der er derfor fuld returret. Desuden er det altid muligt at ringe til mig for at komme og prøve buer.